Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Regulamin organizacyjny KM PSP w Grudziądzu

Do komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu należą następujące sekcje:

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

W skład komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wchodzi  następujące samodzielne stanowisko pracy: Samodzielne Stanowisk Pracy do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 Do komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu należą następujące wydziały:

 
1 do 10 z 12