Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

      Co to jest?
Samodzielne Stanowisko Pracy

W skład komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wchodzi  następujące samodzielne stanowisko pracy: Samodzielne Stanowisk Pracy do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

- Jan Rączka - starszy inspektor

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  w szczególności należy:

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów
  i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy/służby;
 2. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy/służby zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy/służby;
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków podczas pracy/służby, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy/służby;
 4. przedstawianie Komendantowi Miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy/służby oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy/służby;
 5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków podczas pracy/służby oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,
  w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy/służby oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez Komendanta Miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy,
  w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 4218
Wprowadzony przez: Ryszard Gutowski
Data opublikowania: 2006-06-24 13:55:17
Obowiązuje od: 2006-06-24 13:55:17
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-03-12 13:56:03 Konrad Przybylak
Publikacja artykułu
2018-03-12 13:55:40 Konrad Przybylak
2012-03-12 09:51:53 Konrad Przybylak Ukrycie artykułu
2007-03-28 12:17:52 Ryszard Gutowski
2007-03-23 10:12:56 Ryszard Gutowski
2006-06-24 12:54:38 Ryszard Gutowski